תקנון גיפט קארד

 1. תקנון זה תקף הן על רוכשי והן ועל מקבלי הגיפט קארד.
 2. תקנון זה חל בנוסף לתקנון האתר ומדיניות ההחזרה או החלפה של האתר.
 3. התוקף למימוש הגיפט קארד הינו עד שנתיים מיום ביצוע ההזמנה באתר.
 4. לאחר תום תקופה זו לא יינתן החזר כספי או כל תמורה אחרת ועל כן על אחריותו של מקבל/רוכש הגיפט קארד לממש את הגיפט קארד עד מועד זה.
 5. לא ניתן לקבל מזומן בעבור הגיפט קארד שנרכש.
 6. לא יינתן זיכוי כספי על יתרת הסכום שנותר בגיפט קארד.
 7. ביטול רכישת הגיפט קארד תתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
 8. בכדי לבטל את העסקה יש לפנות לחברה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס שימוש חלקי ו/או מלא. החברה תהיה רשאית לגבות בעבור הביטול דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 9. ביטול עסקה יעשה לפי מדיניות הביטולים באתר באחת מן הדרכים הבאות:
 10.  בטלפון מס’ 055-9988692  בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00-16:00
 11. בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה
 12. בהודעת Whatsapp בלחיצה על הקישור הבא
 13. בהודעה בכתב באמצעות מילוי טופס ביטול עסקה באתר